Do quy mô kinh doanh của trung tâm phòng khám nhỏ và nhu cầu đặt lịch hẹn cao từ khách hàng, việc thông báo huỷ lịch hẹn trễ, không đến được hoặc đến muộn (hơn mười phút) sẽ làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động của nhân viên của chúng tôi.

Chúng tôi xin phép thông báo Chính Sách Huỷ Lịch Hẹn & Đến Muộn của Trung tâm Nha khoa LN Dental

1.Bệnh nhân thường KHÔNG phải trả trước khi đặt lịch hẹn tư vấn hoặc điều trị nha khoa *

2. Nếu bệnh nhân hủy lịch hẹn/không đến đúng lịch hẹn và thông báo cho trung tâm nha khoa LN Dental ít hơn 48 giờ trước lịch hẹn:

Lần đầu tiên, chúng tôi hiểu và thông cảm rằng các tình huống bất ngờ có thể xảy ra (thời tiết khắc nghiệt, trường hợp khẩn cấp, tắc đường, v.v.) và chúng tôi sẽ KHÔNG yêu cầu phí hủy lịch hẹn/không đến đúng lịch hẹn.

Khi bệnh nhân đặt lại lịch hẹn lần thứ hai và những lần sau, chúng tôi thường yêu cầu một khoản phí đặt cọc như phí hủy lịch hẹn/không đến đúng lịch hẹn.

Tiền phí đặt cọc sẽ được yêu cầu trước khi đặt lịch hẹn tiếp theo và sẽ được tính cho các giao dịch trong tương lai của bệnh nhân.

3. Phí hủy phí hủy lịch hẹn sẽ không được hoàn lại.

4. Nếu khách hàng không xác nhận lịch hẹn trong vòng 36 giờ, LN Dental có quyền huỷ lịch hẹn và đặt lại lịch hẹn đó với khách hàng khác.

Trung tâm Nha khoa LN có quyền không cung cấp dịch vụ cho những bệnh nhân liên tục hủy lịch hẹn trước, không đến, hoặc đến muộn và giới thiệu bệnh nhân sử dụng dịch vụ tại trung tâm nha khoa khác.

Chúng tôi luôn cố gắng có thể liên tục cung cấp các dịch vụ điều trị nha khoa tốt nhất  và chăm sóc chu đáo cho tất cả bệnh nhân của mình. Do đó chúng tôi phải phục vụ tất cả bệnh nhân đã đặt lịch hẹn theo kế hoạch *

**Ngoại trừ Zoom, làm trắng răng chuyên nghiệp. Vì thời gian và chi phí chuẩn bị của liệu pháp, chúng tôi yêu cầu đặt cọc trước 50% phí điều trị tại thời điểm xác nhận cuộc hẹn. Phí còn lại sẽ được thanh toán vào ngày điều trị.

    Send Message or Call Us (02) 9644 1499

    Call Now Button