Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tuổi Thọ Của Mặt Dán Sứ Veneer

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tuổi Thọ Của Mặt Dán Sứ Veneer

Mặt dán sứ veneer là phương pháp phục hình xâm lấn tối thiểu tiên tiến nhất hiện nay, giúp khắc phục nhanh chóng các khuyết điểm như gãy mẻ, răng lệch lạc nhẹ, màu răng không đồng đều… Khi mới tìm hiểu về giải pháp này, nhiều người còn băn khoăn về độ bền của

Read more